Ενιαία Κάρτα Εισόδου Μελών Οικογενειών

Ενιαία Κάρτα Εισόδου μελών Οικογενειών εν αποστρατεία Στελεχών Σ.Ξ. σε ΚΑΑΥ και Στρατιωτικά Πρατήρια σε όλη την Ελλάδα :

 

         Με βάση τη Φ.705/2/239591/Σ.104/24 Ιαν 2014/ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ η κάρτα εισόδου αφορά και στα τέκνα που έχουν ηλικία άνω των 25 ετών και τους γονείς του  ιδίου-ίας και της-ου συζύγου. 

        

 Ενέργειες ενδιαφερομένων συναδέλφων :

  •  Συμπληρώνουν έντυπο που παραλαμβάνουν από τα γραφεία του Παραρτήματος.
  •  Προσκομίζουν φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητος της Ε.Α.Α.Σ..
  •  Προσκομίζουν φωτοαντίγραφα των αστυνομικών ταυτοτήτων των δικαιούχων μελών.
  •  Προσκομίζουν 2 φωτογραφίες (2,5Χ2,5) για κάθε μέλος αφού αναγράψουν στο πίσω μέρος το ονοματεπώνυμο.
  •  Προσκομίζουν πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως από Κ.Ε.Π. ή από Δήμο.
  •  Παραλαμβάνουν τις εκδοθείσες κάρτες αφού υπογράψουν σχετικό αποδεικτικό παραλαβής.
  •  Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας ενημερώνουν το συντομότερο δυνατόν το Παράρτημα της Ε.Α.Α.Σ..