Επικοινωνία

 

 

 • Υπεύθυνος φορέας επικοινωνίας με το κοινό: gesdendhs@army.gr
 •  Για θέματα τύπου: ektyega@army.gr
 •  Για στρατολογικά θέματα:  ges_dsl@stratologia.gr
 •  Για θέματα προσωπικού και προσωπικών δεδομένων: ges1oeg@army.gr
 •  Για θέματα μέριμνας προσωπικού: gesdmp@army.gr
 •  Για θέματα υπηρετούντων στρατιωτών: dsp@army.gr
 •  Για ιστορικά θέματα:  gesdis@army.gr
 •  Για είσοδο στο Γ.Ε.Σ. εταιρειών οπλικών συστημάτων:gesdasp@army.gr
 •   Για θέματα Επιστρατεύσεως: gesdes4@army.gr
 •  Για θέματα Ιππικού-Τεθωρακισμένων: dit2@army.gr
 •  Για θέματα Ειδικών Δυνάμεων: gesded2@army.gr
 •  Για θέματα Αεροπορίας Στρατού: gesdas2@army.gr
 •  Για θέματα Υλικού Πολέμου: dyp2@army.gr