Ιστορικό Ε.Α.Α.Σ.

  •      Η Ε.Α.Α.Σ. ιδρύθηκε το 1938 με τον Αναγκαστικό Νόμο 1284 με τον τίτλο “Ένωση Ελλήνων Αποστράτων” και μετείχαν σ’ αυτή όλοι οι Απόστρατοι των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο ΑΝ 1284 τροποποιήθηκε με τον ΝΔ 1171/72, κοινός στις τρεις (3) Ενώσεις Στρατού Ναυτικού. Οι Απόστρατοι του Ναυτικού και της Αεροπορίας ανεξαρτητοποιηθήκαν από 1938 -1972 αντίστοιχα.

 

  •      Η Ε.Α.Α.Σ. αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. και εποπτεύεται από το ΥΠ.ΕΘ.Α μέσω του Γ.Ε.Σ.

 

  •      Η Ε.Α.Α.Σ. διοικείται από 11μελές ΔΣ που προκύπτει μέσω πανελλαδικών εκλογών και η θητεία του είναι 3ετής.

 

  •      Η σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

 

      Πρόεδρος Δ.Σ

 

      Αντιπρόεδρος Δ.Σ

 

      Διευθύνων Σύμβουλος, ένας εκ των μελών του Δ.Σ., εξαιρείται Πρόεδρος.

 

      Δύο (2) Μέλη της ΕΛ.ΑΣ.

 

      Επτά (7) Μέλη του Στρατού εκ των οποίων:

              Ένα (1) Μέλος του Δικαστικού Σώματος

              Ένα (1) Μέλος του Οικονομικού.

 

  •       Τα Μέλη της Ε.Α.Α.Σ. από Ανθστή έως και Στρατηγό του Στρατού και της ΕΛΑΣ, ανέρχονται σε 32451 με 31/12/2002 και ως εξής:

 

      Στρατός: 11.761

 

      Ορφανικές Οικογένειες: 6.487

 

      Σύνολο: 18.248

 

      ΕΛΑΣ: 10.248

 

     Ορφανικές Οικογένειες: 3.694

 

     Σύνολο:  14.203

 

     Γενικό Σύνολο: 32.451

 

     Ποσοστά: Στρατός: 56,3% / Αστυνομία: 43,7%

 

  •      Η Ε.Α.Α.Σ. είναι οργανωμένη σε:

 

           Γραμματεία

 

           Γραμματεία ΔΣ

 

           Διαχείριση Χρηματικού

 

           Διαχείριση Υλικού

 

           Ελεγκτή Δαπανών

 

  •       Η Ε.Α.Α.Σ. έχει ιδρύσει 41 Παραρτήματα Πανελλαδικά.

 

  •       Η Ε.Α.Α.Σ.  Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ιδρύθηκε στις αρχές του 1947 και αριθμεί σήμερα 270 μέλη, περίπου.