Τοπικό Συμβούλιο

Τοπικό Συμβούλιο  ( Από 02 Αυγούστου  2017 )

 

 •   Ταξχος ε.α. Τσιλαλής Δ. Νικόλαος,                      Πρόεδρος
 •   Ανχης ε.α. Τσιγάρας Ευ. Ιωάννης,                       Αντιπρόεδρος
 •   Ανθστής ε.α. Κουτσογιάννης Κωνσταντίνος,         Ταμίας
 •   Τχης ε.α. Μπαρμπούτης Αλέξανδρος                    Γραμματέας
 •   Σχης ε.α. Γεωργακόπουλος Χ. Γεώργιος               Μέλος

 

 

Διατελέσαντες Πρόεδροι

 

 •   Σχης ε.α. Παπαζαχαρίου Ζαχαρίας                        1973 - 1977
 •   Τχης ε.α Κατσαβός Ευθύμιος                                1977 - 1982
 •   Ανχης ε.α. Χριστόπουλος Γεώργιος                       1982 - 1989
 •   Ταξχος ε.α. Μπαλάσης Δημήτριος                         1989 - 1999
 •   Υπτγος ε.α. Γρίβας Αθανάσιος                              1999 - 1999
 •   Αντγος ε.α. Μακρής Κων/νος                               1999 - 2008
 •   Αντγος ΕΛ.ΑΣ ε.α. Τριανταφύλλου Γεώργιος          2008 - 2014
 •   Αντγος ε.α. Μπούρας Βασίλειος                            2014 - 2017