Τοπικό Συμβούλιο

Σύνθεση  (Από 03 Αυγούστου  2020)

 

Ταξχος ε.α. Τσιλαλής Δ. Νικόλαος                           Πρόεδρος

Ανχης (ΥΠ) ε.α. Τσιγάρας Ευ. Ιωάννης                   Αντιπρόεδρος

Ανχης (Φ.ΤΘ) ε.α. Αλεξανδρής Γεώργιος                Γραμματέας - Δχστής Υλικού

Ανθστής (ΠΒ)ε.α. Κουτσογιάννης Κωνσταντίνος    Ταμίας

Τχης (ΠΖ) ε.α. Μπαρμπούτης Αλέξανδρος               Μέλος

 

 

Διατελέσαντες Πρόεδροι

 

  •   Σχης ε.α. Παπαζαχαρίου Ζαχαρίας                            1973 - 1977
  •   Τχης ε.α Κατσαβός Ευθύμιος                                    1977 - 1982
  •   Ανχης ε.α. Χριστόπουλος Γεώργιος                           1982 - 1989
  •   Ταξχος ε.α. Μπαλάσης Δημήτριος                             1989 - 1999
  •   Υπτγος ε.α. Γρίβας Αθανάσιος                                  1999 - 1999
  •   Αντγος ε.α. Μακρής Κων/νος                                   1999 - 2008
  •   Αντγος ΕΛ.ΑΣ ε.α. Τριανταφύλλου Γεώργιος              2008 - 2014
  •   Αντγος ε.α. Μπούρας Βασίλειος                                2014 - 2017
  •   Ταξχος ε.α. Τσιλαλής Νικόλαος                                 2017-