Πάγιες Δραστηριότητες

Συμμετέχει σε :

 

 • Εθνικές και Θρησκευτικές Εορτές.
 • Διάφορες Τοπικές Εθνικές Επετείους.
 • Κοινωνικές και Πολιτιστικές Εκδηλώσεις.
 • Τελετές αποβιούντων συναδέλφων.
 • Ενεργεί για την έκδοση ταυτοτήτων της Ε.Α.Α.Σ..
 • Ενεργεί για την έκδοση καρτών εισόδου των μελών των ε.α. Αξκών σε Στρατιωτικά Πρατήρια - Κ.Α.Α.Υ..
 • Ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για θέματα συντάξεων.
 • Ενημερώνει τους συναδέλφους για οικονομικά θέματα που τους ενδιαφέρουν (ΜΤΣ, ΕΚΟΕΜΣ, ΒΟΕΑ των τέκνων) κ.λ.π.
 • Υποβοηθάει τους συναδέλφους στην αντιμετώπιση θεμάτων υγείας, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη Νοσοκομειακή περίθαλψη, συμβεβλημένους γιατρούς, φάρμακα κ.λ.π.
 • Εκδίδει ανακοινώσεις δια των οποίων λαμβάνουν γνώση οι απόστρατοι.
 • Ρυθμίζει σε συνεργασία με τη ΔΥΒ την εξυπηρέτηση των μελών στα ΚΑΑΥ Καραβομύλου.
 • Οργανώνει για τα μέλη εκδρομές ψυχαγωγικού χαρακτήρα.