Πάγιες Δραστηριότητες

        Συμμετέχει σε :

 •     Εθνικές και Θρησκευτικές Εορτές.
 •     Διάφορες Τοπικές Εθνικές Επετείους.
 •     Κοινωνικές και Πολιτιστικές Εκδηλώσεις.
 •     Τελετές αποβιούντων συναδέλφων.
 •     Ενεργεί για την έκδοση ταυτοτήτων της Ε.Α.Α.Σ..
 •     Ενεργεί για την έκδοση καρτών εισόδου των μελών των ε.α. Αξκών σε Στρατιωτικά Πρατήρια - Κ.Α.Α.Υ..
 •     Ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για θέματα συντάξεων.
 •     Ενημερώνει τους συναδέλφους για οικονομικά θέματα που τους ενδιαφέρουν (ΜΤΣ, ΕΚΟΕΜΣ, ΒΟΕΑ των τέκνων) κ.λ.π.
 •     Υποβοηθάει τους συναδέλφους στην αντιμετώπιση θεμάτων υγείας, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη Νοσοκομειακή περίθαλψη, συμβεβλημένους γιατρούς, φάρμακα κ.λ.π.
 •     Εκδίδει ανακοινώσεις δια των οποίων λαμβάνουν γνώση οι απόστρατοι.
 •     Ρυθμίζει σε συνεργασία με τη ΔΥΒ την εξυπηρέτηση των μελών στο ΚΑΑΥ Καραβομύλου.
 •     Οργανώνει για τα μέλη εκδρομές ψυχαγωγικού χαρακτήρα.