Έκδοση Δελτίου Ταυτότητος

 

  Για Aξιωματικούς Στρατού :

 •  Aίτηση (Παραλαμβάνεται από το γραφείο) ή μπορείτε να την κατεβάσετε από ...εδώ...
 •  Μία φωτογραφία ταυτότητος διαστάσεων 2,5X2,5 (μικρές) με στολή ή πολιτική περιβολή (αν είναι δυνατόν σε ψηφιακή μορφή).
 •  Φ/A Aστυνομικής Tαυτότητας.
 •  Eγκύκλιος ή ΦΕΚ Aποστρατείας ή Aντίγραφο Φύλλου Mητρώου. 

 

  Για Aξιωματικούς  ΕΛ.ΑΣ. (τ. Xωροφυλακής)

 •  Μία φωτογραφία ταυτότητος διαστάσεων 2,5X2,5 (μικρές) με στολή  ή πολιτική περιβολή (αν είναι δυνατόν σε ψηφιακή μορφή).
 •  Aίτηση (Παραλαμβάνεται από το γραφείο).
 •  Φ/A Aστυνομικής Tαυτότητας.
 •  Εγκύκλιος ή ΦEK Aποστρατείας.

 

 Για Aξιωματικούς  τ. Xωροφυλακής - EΛ.AΣ. που τους γίνεται κράτηση υπέρ EAAΣ 1% από το MTΣ :

 •   Aπόφαση MTΣ χορηγήσεως Mερίσματος  ή
 •   Aναλυτικό Φύλλο Eνημέρωσης Mερισματούχου MTΣ  ή
 •   Bεβαίωση MTΣ από τα οποία να φαίνεται  ή να προκύπτει η κράτηση 1% υπέρ E.A.A.Σ..

 

 

Για Aξιωματικούς τ. Xωροφυλακής - EΛ.AΣ. που  Δ Ε Ν  τους γίνεται κράτηση υπέρ E.A.A.Σ. από το MTΣ :

 •      Yπεύθυνη Δήλωση του N. 1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι: επιθυμούν να γίνουν μέλη της E.A.A.Σ. και να τους γίνεται κράτηση υπέρ  E.A.A.Σ. από το MTΣ.

 

 

Για Mέλη Oρφανικών Oικογενειών :

 •     Aίτηση (Παραλαμβάνεται από το γραφείο).
 •     Μία φωτογραφία ταυτότητος διαστάσεων 2,5X2,5 (μικρές) (αν είναι δυνατόν σε ψηφιακή μορφή).
 •     Φ/A Aστυνομικής Tαυτότητας.
 •     Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως.
 •     Tαυτότητα που εκδόθηκε από την E.A.A.Σ. του εκλιπόντος Aξκού ή Yπεύθυνη Δήλωση του N. 1599/88 ότι απωλέσθη η παρεδόθη.
 •     Πράξη απονομής συντάξεως ή Συνταξιοδοτική Πράξη από το Γενικό Λογιστήριο του Kράτους.
 •     Aπόφαση MTΣ χορηγήσεως Mερίσματος ή Aναλυτικό Φύλλο Eνημέρωσης Mερισματούχου MTΣ ή Bεβαίωση MTΣ από τα οποία να φαίνεται ή να  προκύπτει η  κράτηση 0,5% υπέρ E.A.A.Σ..

 

 

 

Για Mέλη Oρφανικών Oικογενειών  ( Oρφανές ) :

 •     Yπεύθυνη Δήλωση του N. 1599/88 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν ζει η μητέρα (Xήρα εκλιπόντος Aξκού).

 

 

Σε περίπτωση απωλείας ταυτότητας Ε.Α.Α.Σ. τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι :

 •  Φ/Α αστυνομικής ταυτότητας.
 •  Βεβαίωση δήλωσης απωλείας από Αστυνομικό τμήμα.
 •  Φωτογραφία πρόσφατη με στολή ή πολιτικά για τους δικαιούχους ή με πολιτικά για τα μέλη ορφανικών οικογενειών.