ΆΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

            Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι με το παρόν θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε μερικά στοιχεία που αφορούν το πρόγραμμα άϋλης συνταγογράφησης και μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα γενικότερα, αλλά και για τον προγραμματισμό του μελλοντικού εμβολιασμού για την καταπολέμιση της πανδημίας. Τις βασικές πληροφορίες αντιγράφουμε από την διαδικτυακή πύλη https://howto.gov.gr/mod/book/view.php?id=51και επίσης από την πρακτική εγγραφής μελών μας στην υπηρεσία.

 

Περιγραφή της υπηρεσίας

 

            1.         Γενικά

                        Η άυλη συνταγογράφηση είναι μια υπηρεσία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr. Αν ενεργοποιήσετε την άυλη συνταγογράφηση, θα λαμβάνετε από τον γιατρό σας τα στοιχεία των συνταγών σας με γραπτό μήνυμα (sms) ή/και μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

 

            Πρακτικά η άυλη συνταγογράφηση:

•        αντικαθιστά την έντυπη συνταγή σε ηλεκτρονική μορφή

•        επιπλέον δίνει τη δυνατότητα στους χρονίως πάσχοντες να λαμβάνουν συνταγή εξ αποστάσεως, χωρίς δηλαδή την επίσκεψη στο θεράποντα ιατρό όπως διατυπώνεται στο άρθρο 49 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68Α/20-03-2020). Συγκεκριμένα, οι θεράποντες ιατροί μπορούν να επανεκδίδουν μηνιαίες ή επαναλαμβανόμενες συνταγές, που αφορούν σε σταθερή φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν οι χρονίως πάσχοντες και οι οποίες θα εκτελούνται στα φαρμακεία.
 

            2.         Αναμενόμενα oφέλη

                        Ενεργοποιήστε την άυλη συνταγογράφηση για να επωφεληθείτε εσείς και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς σας.

 

                        Διαφάνεια και ασφάλεια

                        Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, κάθε φορά που θα λαμβάνετε μια συνταγή θα αποστέλλεται αυτόματα ειδοποίηση στο κινητό σας. Με αυτό τον τρόπο, αν κάποιος τρίτος εκδώσει ή εκτελέσει συνταγή στο όνομά σας χωρίς τη συγκατάθεσή σας, θα ενημερωθείτε άμεσα και αυτόματα.

 

                        Κατάργηση χαρτιού

                        Με την άυλη συνταγογράφηση καταργείται η έντυπη συνταγή και γίνεται ηλεκτρονική. Έτσι εξοικονομούμε χαρτί και αποφεύγουμε τυχόν προβλήματα που δημιουργούνται από την απώλεια ή φθορά της έντυπης.

 

                        Ηλεκτρονικό αρχείο

                        Όλες οι συνταγές που εκδίδουμε καταγράφονται ηλεκτρονικά, με μηνύματα στο κινητό (sms) ή/και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στη τελευταία περίπτωση θα έχουμε ένα πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο με όλες τις λεπτομέρειες της συνταγής.

 

                        Αποφυγή μετακινήσεων

                        Ειδικά για τους χρονίως πάσχοντες, θα έχουν τη δυνατότητα να παραλαμβάνουν συνταγές εξ αποστάσεως μετά από επικοινωνία με το θεράποντα ιατρό. Έτσι θα αποφεύγονται οι άσκοπες αλλά και επίπονες σε πολλές περιπτώσεις μετακινήσεις.

 

            3.         Τρόπος λειτουργίας

                        Η άυλη συνταγογράφηση θα αλλάξει το τρόπο που λαμβάνετε μια συνταγή από τον γιατρό σας, καθώς και την εκτέλεσή της στο φαρμακείο. Παρακάτω εξηγούμε συνοπτικά το τρόπο λειτουργίας της άυλης συνταγογράφησης.
 

                        Ενεργοποίηση της υπηρεσίας

                        Αρχικά, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία και να επιλέξτε τον τρόπο αποστολής της άυλης συνταγής (κινητό τηλέφωνο ή/και e-mail). Η ενεργοποίηση αυτή γίνεται μία μόνο φορά, και ξεχωριστά για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς σας. Η διαδικασία ενεργοποίησης γίνεται ως εξής:

•         Μπαίνουμε στο www.gov.gr

•         Επιλέγουμε: “Υγεία και Πρόνοια”

•         Επιλέγουμε: “Φάκελος Υγεία”

•         Επιλέγουμε: “Είσοδος στην Υπηρεσία”

•         Χρησιμοποιούμε τους κωδικούς του Taxisnet

•         Επιλέγουμε: Εξουσιοδότηση

•         Αναγράφουμε τον ΑΜΚΑκαι 

•         Επιλέγουμε: ΕΙΣΟΔΟΣ

•         Επιλέγουμε:ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

•         Ανοίγει “παράθυρο”: ΑΫΛΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

•         Επιλέγουμε: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

•         Επιλέγουμε: ΕΠΙΘΥΜΩ ΑΫΛΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

•         Προσθέτω: το Τηλέφωνοή και το e-mail μου

•         Επιλέγουμε: ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

 

                        Έκδοση συνταγής από τον ιατρό

                        Η επόμενη συνταγή φαρμάκων που θα σας συνταγογραφήσει ο γιατρός σας, θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά με μήνυμα στο κινητό σας τηλέφωνο και δεν θα σας δοθεί έντυπο της συνταγής.
 

                        Εκτέλεση συνταγής στο φαρμακείο

                        Κατά την επίσκεψη σας στο φαρμακείο επιδεικνύετε τα ηλεκτρονικά στοιχεία της συνταγής στον φαρμακοποιό ώστε να εκτελέσει τη συνταγή.

 

            4.         Έκδοση συνταγής

                        Για τους χρονίως πάσχοντες

                        Επικοινωνείτε με τον ιατρό σας και ζητάτε επανέκδοση της συνταγής σας. Η επικοινωνία μπορεί να γίνει τηλεφωνικά, μέσω γραπτού μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο (sms), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ).

 

                        Για όλους τους πολίτες

                        Επισκέπτεστε τον ιατρό σας και απλά τον ενημερώνετε ότι έχετε ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση

 

                        Λήψη συνταγής

                        Ο ιατρός καταχωρεί ηλεκτρονικά τη συνταγή όπως και πριν. Όταν όμως πρόκειται για πολίτες που έχουν επιλέξει την άυλη συνταγογράφηση, αντί να την εκτυπώσει θα αποστείλει τον κωδικό της με SMS ή/και με e-mail. Ταυτόχρονα, η συνταγή θα συσχετίζεται με τον ΑΜΚΑ του ασθενούς.

 

                        Με SMS

                        To SMS περιέχει τις βασικές πληροφορίες της συνταγής: τον μοναδικό κωδικό (barcode)και τη διάρκεια ισχύος.

 

                        Στο φαρμακείο

                        Προσέρχεστε στο φαρμακείο της επιλογής σας,  έχοντας το κινητό σας τηλέφωνο που περιέχει τον κωδικό της συνταγής (είτε σε sms ή/και email).Ο φαρμακοποιός αναζητά και εκτελεί την άυλη συνταγογράφηση με βάση τον κωδικό της.

 

                        Απώλεια κωδικού

                        Σε περίπτωση απώλειας του μηνύματος με τον κωδικό της συνταγής, τότε ο φαρμακοποιός μπορεί να αναζητήσει ηλεκτρονικά τυχόν συνταγές σας που εκκρεμούν προς εκτέλεση με βάση τον αριθμό ΑΜΚΑ. Αφού βρεθεί η συνταγή από τον φαρμακοποιό, το σύστημα σας στέλνει άμεσα κωδικό μιας χρήσης (one time password) που πρέπει να γνωστοποιήσετε στο φαρμακοποιό.

 

            Επομένως σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει απαραίτητα να έχετε μαζί σας:

•           τον αριθμό ΑΜΚΑ

•           το κινητό τηλέφωνο ή/και πρόσβαση στο emailπου έχετε δηλώσει στην υπηρεσία άυλης συνταγογράφησης.

 

                        Παραλαβή συνταγής από συγγενή ή τρίτο πρόσωπο

                        Τη συνταγή μπορεί να παραλάβει εναλλακτικά κάποιος συγγενής α’ ή β’ βαθμού, καθώς και τρίτα πρόσωπα που έχει εξουσιοδοτήσει ο ενδιαφερόμενος σε ΚΕΠ ή ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Όποιος παραλάβει τα φάρμακα πρέπει να έχει μαζί του τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ήτοι ταυτότητα και ΑΦΜ. Στην περίπτωση τρίτων προσώπων απαιτείται επιπρόσθετα και συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση.

 

                        Ενημερωτικό μήνυμα

                        Μόλις ο φαρμακοποιός εκτελέσει τη συνταγή, θα λάβετε άμεσα στο κινητό σας τηλέφωνο ή και στο e-mail σας, ενημερωτικό μήνυμα με τα στοιχεία εκτέλεσης της συνταγής.