ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ Λ.Α.Φ. ΛΑΜΙΑΣ

2020-08-25 14:43

Μπορείτε να δείτε ...εδώ... το δελτίο τύπου για τη συνάντηση του Προέδρου του Παραρτήματος με το Δήμαρχο Λαμιέων με αντικείμενο τη Λ.Α.Φ. Λαμίας.