ΒΕΒΑΙΩΣΗ Μ.Τ.Σ.

2015-05-07 21:56

Μεταβείτε εδώ για να κατεβάσετε - εκτυπώσετε τη βεβαίωση χορηγήσεως μερίσματος Μ.Τ.Σ. για το έτος 2014. Επιλέγετε έναν από τους δύο τρόπους αναζήτησης, είτε με ΙΒΑΝ-ΑΦΜ-ΑΜΚΑ είτε με ΑΜΣ-ΑΦΜ-ΑΜΚΑ, συμπληρώνετε τα πεδία και πατώντας Αναζήτηση είστε σε θέση να εκτυπώσετε τη Βεβαίωσή σας