Επιτροπή για την εξέταση αιτήσεων για το ΚΑΑΥ

2015-04-06 00:38

 

  • Τριμελής επιτροπή συγκροτήθηκε για την εξέταση των αιτήσεων των επιθυμούντων να παραθερίσουν στο ΚΑΑΥ Καραβομύλου.

  • Πίνακας με αναλυτική μοριοδότηση ενός εκάστου θα αναρτηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα και στους πίνακες ανακοινώσεων της ΕΑΑΣ ( ΛΑΦΛ και γραφεία).