Εκκίνηση ιστοσελίδας

2015-04-03 13:13
  • Η νέα μας Ιστοσελίδα ξεκίνησε από σήμερα με σκοπό την κατά το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωσή σας.
  • Η προσπάθειά μας θα συνεχιστεί στην κατεύθυνση αυτή με τίς προτάσεις και τις ιδέες σας, και η ιστοσελίδα μας φιλοδοξούμε να καλύπτει πλήρως την καθημερινή σας ενημέρωση.