ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

2015-05-28 10:04

Μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ την παρουσία του Προέδρου του Παραρτήματος στο δελτίο ειδήσεων του καναλιού ΕΝΑ Κεντρικής Ελλάδος την 27 Μαΐου 2015