Απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου (για εφέσεις επί μειώσεων συντάξεων Αποστράτων)

2015-07-21 18:24

Δείτε το σχετικό έγγραφο .....εδώ .... ( αφορά όσους είχαν κάνει εφέσεις το 2013 )