ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Α.Α.Σ. ΠΡΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

2017-11-16 10:09

Μπορείτε να διαβάσετε την ανοικτή επιστολή της Ε.Α.Α.Σ. προς των Πρωθυπουργό της χώρας στην ενότητα ενημέρωση ή κι απευθείας εδώ